เป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
 
   
 
Copyright : Department of Education Technology and Communucations
Department of Education Technology and Communucations : 140 Khanchanawanit Rd. ,Kaoroopchang, Muang, Songkhla 90000
Tel.074 317600 - 2129