ลงทะเบียนศิษย์เก่า
**เพื่อความสะดวกในการเก็บข้อมูล กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

ชื่อ:
สกุล:
ชื่อเล่น:
รหัสนิสิต :
รุ่น:
ระดับ:
 
อาชีพ:
หน่วยงาน:
ที่อยู่ปัจจุบัน:
ตำบล:
อำเภอ:
จังหวัด:
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์ :
e-Mail:

กรุณาพิมพ์อักขระที่ท่านเห็น

Copyright : Department of Educational Technology and Communucations
Department of Education Technology and Communucations : 140 Khanchanawanit Rd. ,Kaoroopchang, Muang, Songkhla 90000
Tel.074 317600 - 3501